Danh mục tin tức
Chính sách vận chuyển

 

QUY ĐỊNH GIAO NHẬN HÀNG HOÁ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH

 

Thời gian giao nhận hàng hoá: từ 9h.00 đến 16h.00 từ thứ hai đến thứ bẩy hàng tuần

 

1. Khi đến giao hàng, nhà cung cấp (NCC) phải xuất trình cho Phòng GNHH Phiếu giao nhận(Delivery Note). Phiếu giao hàng phải được lập thành 03 bản giống nhau:
    
   01 bản NCC sẽ nhận lại sau khi Phòng GNHH xác nhận đã nhận hàng.
    
   01 bản lưu tại Phòng GNHH
    
   01 bản được chuyển đến Phòng Kế toán của Đại siêu thị MeLinh

Trên Phiếu giao hàng phải ghi đầy đủ các chi tiết sau:
    
   Mã hàng hoá (HH)theo mã HH trên đơn đặt hàng của Đại siêu thị Melinh
    
   Mô tả hàng hoá
    
   Quy cách giống như trên đơn đặt hàng (ĐĐH) của Đại siêu thị Melinh
    
   Số lượng thực tế giao (không ghi thêm giá sản phẩm)
    
   Chữ ký, họ tên người giao hàng
    
   Chữ ký, họ tên người nhận hàng

Phòng GNHH không nhận hoá đơn tài chính từ NCC. Hoá đơn tài chính sẽ do NCC trực tiếp tới địa chỉ: Bộ phận kiểm soát hoá đơn Đại siêu thị Melinh.

2. Sau khi kiểm tra đơn đặt hàng trên hệ thống, nếu đơn đặt hàng tồn tại, phòng GNHH sẽ có người kiểm hàng cùng NCC. Trình tự kiểm tra như sau:
    
   Mô tả HH
    
   Đơn vị tính
    
   Mã vạch (Barcode) của sản phẩm phải tương ứng với mã hàng hoá và mã mạch đã đăng ký với Đại siêu thị MeLinh
    
   Số lượng thực tế

3. Sau khi kiểm xong, hàng hoá sẽ được đưa vào trong kho. Nhân viên có trách nhiệm của phòng GNHH sẽ kiểm tra lần cuối số lượng thực tế và số lượng trên phiếu giao hàng, trả lại một Phiếu giao hàng và ký nhận cho NCC.
    
   Chỉ những người có tên và chữ ký kèm theo nội quy này mới được quyền ký giấy giấy tờ trả về cho NCC.
    
   NCC cần kiểm tra kỹ chữ ký khi nhận lại phiếu giao hàng. Phòng GNHH sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai lệch tìm thấy sau khi NCC đã ra về.

4. Trường hợp có sự sai biệt về số lượng giao thực tế và số lượng ghi trên phiếu giao hàng, phòng GNHH sẽ yêu cầu nhân viên kiểm tra cùng người giao hàng kiểm tra lại một lần nữa. Nếu vẫn có sự sai biệt, phòng GNHH sẽ yêu cầu NCC sửa lại số lượng trên cả ba phiếu giao hàng và ký tên xác nhận ở kế bên.

5. Trường hợp sau khi NCC đã ra về với phiếu giao hàng đã được ký xã nhận, nếu phòng GNHH tìm thấy sự thiếu hụt, phòng GNHH sẽ lập phiếu sai biệt số lượng, gửi cho NCC và lưu lại Đại siêu thị Melinh.

* Lưu ý:

Mỗi đơn hàng chỉ giao một lần. Nếu trường hợp giao hàng từng phần phải thông báo cho phòng GNHH. Phòng GNHH sẽ trả lời chấp thuận hay không việc giao hàng từng phần này.

Mỗi đơn hàng tương ứng với một Phiếu giao hàng (mỗi phiếu giao hàng có thể có nhiều trang và tương ứn một tem GNHH) Nhầ cung cấp cần kiểm tra hàng hoá kỹ lưỡng trước khi giao hàng cho Đại siêu thị Melinh, mọi sự sai biệt khi nhận hàng sẽ dẫn đến mất thời gian xử lý cho cả hai bên.

Khi sử dụng pallet phải cẩn thận, trành làm vỡ, hỏng pallet của Đại siêu thị Melinh.

Người giao nhận hàng phải ăn mặc gọn gàng, nghiêm túc, không hút thuốc trong khu vực GNHH