Noi That Me Linh

Đinh, chốt, ốc vít

(Tổng 3 sản phẩm / 1 trang)

Đinh vít đa năng mạ đồng 3,0x30

Mã SP:  224124110

Giá KM:  36.979₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  130.500₫

Hộp đinh thường 3.1x70

Mã SP:  224123800

Giá KM:  15.988₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  81.000₫

Hộp đinh thường vs bl 1.2x20

Mã SP:  224123792

Giá KM:  15.819₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  80.000₫