Noi That Me Linh

Đèn trang trí các loại

(Tổng 16 sản phẩm / 1 trang)

Đèn chùm MX60204/5

Mã SP:  226345024

Giá KM:  231.456₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  836.000₫

Đèn tường MBY01358/3W

Mã SP:  226345002

Giá KM:  80.000₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  385.000₫

Đèn tường MS424/2H+V

Mã SP:  226345001

Giá KM:  80.000₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  457.000₫

Đèn tường MS421/3J+A

Mã SP:  226344998

Giá KM:  80.000₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  447.000₫

Đèn chùm MX40236/5

Mã SP:  226309026

Giá KM:  53.306₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  517.500₫

Đèn ốp tường Firenze 80345

Mã SP:  226367283

Giá KM:  285.489₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  958.000₫

Đèn trần Marbella 85856

Mã SP:  226367240

Giá KM:  674.928₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  3.020.000₫

Đèn trần Preciosa AC 5570/00/012

Mã SP:  226349308

51.298.000₫

Đèn trần Preciosa AC 5385/00/018

Mã SP:  226349294

Giá KM:  23.039.925₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  82.667.000₫

Đèn trang trí gắn tường ML2110S

Mã SP:  226309033

Giá KM:  32.999₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  243.000₫

Đèn thả JD85853D/85*55*55 CR

Mã SP:  226345038

Giá KM:  5.036.368₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  23.291.000₫

Đèn trần Modern 60W,ĐK350x147mm 300263210

Mã SP:  226337627

Giá KM:  154.732₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  898.000₫

Đèn Halogen 4*50w/230v,820*310mm 560945310

Mã SP:  226337525

Giá KM:  112.000₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  1.100.000₫

Bộ Đèn chiếu trong bếp 20W/12V,55x90x145mm 597011710

Mã SP:  226337200

Giá KM:  64.000₫ KM áp dụng đến hết 31\07\2018
Giá cũ:  1.370.500₫

Đèn Rọi COSMOS 1 82962

Mã SP:  126335471

971.000₫

Đèn Tường TANGA 83889

Mã SP:  126335384

1.142.000₫