QUY ĐỊNH

 

(ĐỔI, TRẢ HÀNG LỖI, HỎNG)

 

I/ NHỮNG HÀNG HÓA ĐƯỢC ĐỔI, TRẢ:

 • Là các hàng hóa lỗi do Nhà sản xuất, khách hàng phát hiện sau khi giao hàng tới nhà khách.
 • Là các hàng hóa khách hàng mua trong vòng 48 tiếng, khách hàng sử dụng và phát hiện lỗi từ sản phẩm.

II/ NHỮNG HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI, TRẢ:

 • Là các hàng hóa không bị lỗi.
 • Là  các hàng hóa, khách hàng đã sử dụng trên 48 tiếng, bị lỗi do người sử dụng không đúng quy định.
 • Là các hàng hóa sau khi chuyển tới nhà khách hàng, khách hàng thay đổi ý định, muốn trả lại hàng không có lý do hợp lý.

 

III/ QUY ĐỊNH VỀ MỨC PHẠT KHI ĐỔI, TRẢ HÀNG LỖI DO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SAI KỸ THUẬT:

 1. Đối với khách hàng:
  1. Sản phẩm đổi, trả do lỗi của người sử dụng:
 • Bộ phận CSKH nhận lại hàng và ghi rõ tình trạng hỏng của sản phẩm chuyển bộ phận Bảo hành kiểm tra.
 • Bộ phận bảo hành làm báo giá sửa chữa, thông báo với khách hàng chi phí sửa chữa, chi phí mua vật tư mua thay thế,  phí vận chuyển trả hàng sau khi sửa ( nếu khách hàng tự chuyển hàng lỗi đến ) hoặc phí vận chuyển 2 chiều – chuyển hàng lỗi, trả hàng sau khi sửa.
  1. Sản phẩm đổi, trả thuộc lỗi của sản phẩm:
 • Bộ phận CSKH kiểm tra hóa đơn bán hàng (Nếu còn thời hạn bảo hành thì sửa và thay thế phụ kiện miễn phí ), nếu hết thời hạn bảo hành thì tính công sửa và phụ kiện thay thế. Trường hợp phải mang hàng về Công ty sửa thì Bộ phận CSKH thỏa thuận với khách hàng về phí vận chuyển (Công ty chịu 50 %, khách hàng chịu 50 %).
  1. Sản phẩm bình thường nhưng khách hàng yêu cầu đổi sang sản phẩm khác:
 • Khách hàng đã mua hàng và thu ngân đã xuất hóa đơn ( hàng chưa giao tới nhà khách hàng ) nhưng khách hàng muốn đổi sang hàng khác khác đắt tiền hơn hoặc hàng cùng giá nhưng khác loại…..dẫn đến việc phải hủy hóa đơn. Trong trường hợp này phạt khách hàng 15 % giá trị của đơn hàng. 
 •  Hàng đã chuyển tới nhà khách hàng, không bị lỗi sản phẩm hoặc không kê vừa. Khách hàng đổi ý muốn chuyển sang sản phẩm khác. Khách hàng bị phạt 25 % giá trị đơn hàng và phí vận chuyển hai chiều.
 • Trường hợp giao hàng tới nhà khách hàng nhưng khách hàng đổi ý không lấy hàng, phải chuyển hàng về Công ty. Khách hàng bị phạt 30 % giá trị đơn hàng và phí chuyển hàng về.